A A A A A
Izlaska 38
1
Besalel je napravio četverokutan žrtvenik za paljenice od bagremovog drva koji je bio dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine i jedan i pol metar visine .
2
Na njegova je četiri ugla napravio po jedan rog, tako da su rogovi i žrtvenik činili cjelinu. Cijeli je žrtvenik obložio broncom.
3
Sav pribor za žrtvenik — posude za pepeo, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike — napravio je od bronce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Nato podiže žrtvenik za žrtve paljenice od bagremova drveta, pet lakata dug i pet lakata širok, četvrtast i tri lakta visok.
2
Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelinu. Okova ga u mjed.
3
Tad načini sve za žrtvenik potrebno posuđe: lonce, lopatice, kotliće, vilice i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Od bagremova drva napravi žrtvenik za žrtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata širok - u četvorinu - a tri lakta visok.
2
Na njegova četiri ugla načini mu četiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži tučem.
3
A načini i sav pribor za žrtvenik: lonce, strugače, kotliće, viljuške i kadionike; sav mu je ovaj pribor načinio od tuča.
Hrvatska Biblija 1941