A A A A A
Izlaska 38
7
Zatim ih je provukao kroz kolutove, tako da stoje na dvije strane žrtvenika kad ga se nosi. Stranice je žrtvenika načinio od dasaka, a žrtvenik je bio šupalj.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
Utakne poluge u kolutove na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Načini ga od dasaka, tako da je bio šupalj.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
Onda provuče motke kroz kolutove na objema stranama žrtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je šuplja - od dasaka.
Hrvatska Biblija 1941