A A A A A
Izlaska 38
30
a utrošena je za izradu postolja na ulazu u Šator sastanka, brončanog žrtvenika, njegove brončane rešetke i sveg pribora,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

30
Od toga načini on stopice za vrata u Šator svjedočanstva i mjedeni žrtvenik, mjedenu rešetku i sve posuđe žrtvenika,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

30
Od njega je načinio: podnožja za ulaz u Šator sastanka, žrtvenik od tuča s njegovom tučanom rešetkom i sav pribor za žrtvenik;
Hrvatska Biblija 1941