A A A A A
Izlaska 38
3
Sav pribor za žrtvenik — posude za pepeo, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike — napravio je od bronce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
Tad načini sve za žrtvenik potrebno posuđe: lonce, lopatice, kotliće, vilice i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
A načini i sav pribor za žrtvenik: lonce, strugače, kotliće, viljuške i kadionike; sav mu je ovaj pribor načinio od tuča.
Hrvatska Biblija 1941