A A A A A
Izlaska 38
24
Ukupna je količina zlata od priloga utrošenog za sve radove na Svetištu iznosila jednu tonu , prema službenoj mjeri Svetišta.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

24
Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini svetišta.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

24
Sve zlato što je utrošeno u radove oko Svetišta - zlato posvećeno prinosom - iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima.
Hrvatska Biblija 1941