A A A A A
Izlaska 38
16
Sve su zavjese oko dvorišta izrađene od finog lana.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

16
Sve zavjese dvorišta uokolo bile su od lana.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

16
Sve su zavjese oko dvorišta bile od prepredenog lana.
Hrvatska Biblija 1941