A A A A A
Izlaska 38
13
I širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, bila je dvadeset i pet metara.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
Sprijeda, na istočnoj strani, bile su zavjese pedeset lakata duge.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata.
Hrvatska Biblija 1941