A A A A A
Izlaska 38
1
Besalel je napravio četverokutan žrtvenik za paljenice od bagremovog drva koji je bio dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine i jedan i pol metar visine .
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Nato podiže žrtvenik za žrtve paljenice od bagremova drveta, pet lakata dug i pet lakata širok, četvrtast i tri lakta visok.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Od bagremova drva napravi žrtvenik za žrtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata širok - u četvorinu - a tri lakta visok.
Hrvatska Biblija 1941