A A A A A
Izlaska 33
4
Kad je narod čuo ove loše vijesti, tugovali su i nitko nije stavljao nakit na sebe.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
I kad je narod čuo tu zlu vijest, ožalosti se, i nitko ne htjede staviti na sebe svoj nakit.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Kad narod ču ove oštre riječi, poče tugovati. I nitko više ne stavi na se svoga nakita.
Hrvatska Biblija 1941