A A A A A
Izlaska 33
20
No lice mi nećeš vidjeti jer čovjek ne može mene vidjeti i ostati živ.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
On nastavi dalje: “Moje lice ne možeš ugledati. Nijedan me čovjek ne može vidjeti i ostati živ.”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
A ti", doda, "moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati.
Hrvatska Biblija 1941