A A A A A
Izlaska 33
18
Tada je Mojsije rekao: »Pokaži mi svoju slavnu prisutnost.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
Tad on zamoli: “Daj mi da ugledam tvoju slavu!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
"Pokaži mi svoju slavu", zamoli Mojsije.
Hrvatska Biblija 1941