A A A A A
Izlaska 33
15
Tada mu je Mojsije rekao: »Ako ti sâm nećeš ići s nama, onda nas i ne vodi odavde.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

15
Odvrati mu: “Ako ne ćeš osobno ići s nama, onda nas radije ne vodi odavle!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

15
"Ako ti ne pođeš", nadoda Mojsije, "odavde nas i ne izvodi.
Hrvatska Biblija 1941