A A A A A
Izlaska 31
1
BOG je rekao Mojsiju:
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Jahve reče Mojsiju:
Hrvatska Biblija 1941