A A A A A
Izlaska 20
4
Ne pravi sebi idole u obliku bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili ispod, u vodi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

4
Ne pravi sebi rezana lika, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

4
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.
Hrvatska Biblija 1941