A A A A A
Izlaska 20
2
»Ja sam tvoj BOG, koji te izveo iz Egipta, zemlje ropstva.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
”Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz kuće ropstva.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
"Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Hrvatska Biblija 1941