A A A A A
Izlaska 2
8
»Da«, odgovorila je faraonova kći. I djevojka ode i dovede djetetovu majku.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Odgovori joj faraonova kći: “Idi!” I ode djevojčica i dovede dječakovu majku.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
"Idi!" - odgovori joj faraonova kći. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku.
Hrvatska Biblija 1941