A A A A A
Izlaska 2
7
Tada joj je prišla djetetova sestra i rekla: »Želite li da dovedem jednu Hebrejku da vam doji dijete?«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
Tada upita njegova sestra faraonovu kćer: “Hoćeš li da idem i da ti dovedem dojkinju Hebrejku, da doji dijete?”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
Onda njegova sestra rekne faraonovoj kćeri: "Hoćeš li da ti potražim dojilju među Hebrejkama da ti dijete doji?"
Hrvatska Biblija 1941