A A A A A
Izlaska 2
16
sedam kćeri midjanskog svećenika došle su zahvatiti vode iz bunara da bi napunile pojila za stado svoga oca.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

16
Midjanski svećenik imao je sedam kćeri. One dođoše zahvatiti vode i napuniti korita, da napoje ovce svojega oca.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

16
Midjanski je svećenik imao sedam kćeri. Dođu one da zahvate vode i naliju pojila, da napoje stado svoga oca.
Hrvatska Biblija 1941