A A A A A
Izlaska 13
22
Stup, ili od oblaka danju ili od vatre noću, uvijek je bio pred narodom.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

22
Nije se uklanjao ispred naroda stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

22
I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.
Hrvatska Biblija 1941