A A A A A
Izlaska 13
12
posveti BOGU svakog prvorođenca. Svaki prvorođeni mužjak od stoke pripada BOGU.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
tada posveti Gospodinu sve što god je prvorođeno! I svako prvo od tvoje stoke, ako je muško, pripada Gospodinu.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
ustupajte Jahvi prvorođence materinjega krila, a tako i sve prvine što ih tvoja stoka dade - svako muško pripada Jahvi!
Hrvatska Biblija 1941