A A A A A
Izlaska 13
1
BOG je rekao Mojsiju:
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Gospodin zapovjedi Mojsiju:
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Jahve reče Mojsiju:
Hrvatska Biblija 1941