A A A A A
Psalmi 36
1
Voditelju zbora. Od Davida, BOŽJEG sluge. Sebične želje govore grešnicima, oni se ne boje i ne poštuju Boga.
2
Sami sebi olakšavaju i lažu da mogu griješiti i mrziti.
3
Njihove su riječi prijevarne i lažne, ne čine ništa mudro ni dobro.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Upravitelju pjevačkoga zbora. Od Davida, sluge Gospodnjega.
2
Glas Božji nad grijehom zlikovca sačuvan je usred moga srca, nema straha Božjeg u njegovim očima,
3
jer vlastitim očima on sam sebi previše laska da ne bi otkrio svoju krivnju i da je zamrzi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Zborovođi. Od sluge Jahvina Davida.
2
Grešan je naum u srcu zlotvora, straha Božjega nema on pred očima.
3
Sam sebi on laska suviše, grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Hrvatska Biblija 1941