A A A A A
Psalmi 36
9
Jer, iz tebe izvire sav život, u tvom svjetlu i mi svjetlo vidimo.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

9
Hrane se od izobilja tvoje kuće, napajaš ih na rijeci svojih slasti.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

9
site se pretilinom Doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš.
Hrvatska Biblija 1941