A A A A A
Psalmi 36
7
Kako je dragocjena tvoja ljubav, Bože! Ljudi kod tebe nalaze zaštitu kao ptići pod krilima majke.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
Tvoja pravednost je k'o božanske gore, tvoji sudovi su kao najdublji bezdan! Gospode, ti spašavaš ljude i životinje.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
Pravednost je tvoja k'o Božji vrhunci, a sudovi tvoji k'o duboko more: ljude i stoku ti, Jahve, spasavaš.
Hrvatska Biblija 1941