A A A A A
Psalmi 36
6
Tvoja dobrota je velika kao planina, tvoja pravda kao more je duboka. Ti štitiš, BOŽE, i ljude i životinje.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Gospode, do neba je uzvišena tvoja milost, a tvoja vjernost do oblaka.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.
Hrvatska Biblija 1941