A A A A A
Psalmi 36
5
A tvoja ljubav, BOŽE, pruža se do neba, tvoja vjernost seže sve do oblaka.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

5
Na svojoj postelji smišlja bezakonje, kreće se zlim putem, ne preza pred zloćom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

5
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje.
Hrvatska Biblija 1941