A A A A A
Psalmi 36
3
Njihove su riječi prijevarne i lažne, ne čine ništa mudro ni dobro.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
jer vlastitim očima on sam sebi previše laska da ne bi otkrio svoju krivnju i da je zamrzi.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Sam sebi on laska suviše, grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Hrvatska Biblija 1941