A A A A A
Psalmi 36
1
Voditelju zbora. Od Davida, BOŽJEG sluge. Sebične želje govore grešnicima, oni se ne boje i ne poštuju Boga.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Upravitelju pjevačkoga zbora. Od Davida, sluge Gospodnjega.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Zborovođi. Od sluge Jahvina Davida.
Hrvatska Biblija 1941