A A A A A
1 Petrova 4
14
Ako podnosite uvrede zato što ste Kristovi učenici, blagoslovljeni ste. To znači da je s vama Božji Duh u svoj svojoj slavi.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

14
Ako podnosite sramotu radi imena Kristova, blaženi ste; jer Duh slave i od Boga na vama počiva: oni ga pogrđuju, a vi ga proslavljate.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

14
Ako vas grde zbog Kristova imena, blago vama, jer na vama počiva slavni Duh Božji!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

14
Radujte se ako vas vrijeđaju zbog Kristova imena jer u vama prebiva Duh slave, Božji Duh.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

14
Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.
Hrvatska Biblija 1941