A A A A A
Jošua 7
20
Akan je odgovorio: »Istina je! Ja sam taj koji je sagriješio protiv Izraelovog BOGA. Evo što sam učinio:
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

20
Akan odgovori Jošui: “Jest, ja sam sagriješio Gospodinu, Bogu Izrćlovu. Učinio sam ovo:
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

20
Akan reče Jošui: "Zaista, ja sagriješih Jahvi, Bogu Izraelovu, i evo što sam učinio:
Hrvatska Biblija 1941