A A A A A
Jošua 7
1
Međutim, Izraelci su prekršili zapovijed o potpunom uništenju. Akan iz Judinog plemena — koji je bio Karmijev sin, Zabdijev unuk i Zerahov praunuk — uzeo je neke predmete određene za uništenje pa se BOG razljutio na Izraelce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Ali sinovi Izrćlovi prisvojiše sebi zakleto; jer Akan, sin Karmija, sina Zabdija, sina Zeraha, od Judina plemena, uze nešto sebi od zakletoga. Zato se raspali srdžba Gospodnja protiv sinova Izrćlovih. \
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Ali se sinovi Izraelovi teško ogriješiše o "herem", jer je Akan, sin Karmija, sina Zabdijeva, sina Zerahova, od plemena Judina, uzeo od ukletih stvari, i Jahve se razgnjevi na sinove Izraelove.
Hrvatska Biblija 1941