A A A A A
Jošua 5
2
Tada je BOG rekao Jošui: »Napravi noževe od kamena kremena i ponovo obreži Izraelce.«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
Tada zapovjedi Gospodin Jošui: “Načini kamene noževe i obreži po drugi put sinove Izrćlove!”
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
U to vrijeme Jahve reče Jošui: "Načini sebi kamene noževe i ponovo obreži Izraelce."
Hrvatska Biblija 1941