A A A A A
Jošua 18
17
Zatim je skretala na sjever i išla do En Šemeša te se nastavljala do Gelilota koji gleda na prijevoj Adumim. Potom se spuštala do kamena Rubenovog sina Bohana
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
potom se proteže prema sjeveru, ide u En-Šemeš i teče u Gelilot, koji je nasuprot visini Adumimu, i silazi do kamena Bohana, Rubenova sina,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
Zatim se savijala od sjevera te izlazila na En-Šemeš i doticala Gelilot, koji se diže prema Adumimskom usponu, i silazila na Kamen Bohana, sina Rubenova.
Hrvatska Biblija 1941