A A A A A
Izlaska 5
7
»Nemojte tom narodu više dobavljati slamu za izradu cigala kao prije. Neka idu i sami je sakupljaju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

7
”Ne dajite više narodu kao dosad slame za pravljenje opeke! Neka idu sami skupljati sebi slamu!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

7
"Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada. Neka idu sami i sebi je skupljaju.
Hrvatska Biblija 1941