A A A A A
Izlaska 31
3
Ispunio sam ga božanskim duhom. Dao sam mu sposobnost, mudrost i znanje za svakovrsne zanate pa
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

3
i napunih ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

3
Napunio sam ga duhom Božjim koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove:
Hrvatska Biblija 1941