A A A A A
Izlaska 31
17
Neka to bude znak između mene i Izraelaca zauvijek jer je BOG šest dana stvarao nebo i zemlju, a sedmog je dana počinuo i odahnuo.’«
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
Ona neka bude znak saveza između mene i sinova Izrćlovih za vječna vremena! Jer je u šest dana stvorio Gospodin nebo i zemlju; ali je sedmi dan otpočinuo i svetkovao.”\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
Neka je ona znak, zauvijek, između mene i Izraelaca. TÓa Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo."
Hrvatska Biblija 1941