A A A A A
Izlaska 27
6
Za žrtvenik napravi šipke od bagremovog drva i obloži ih broncom.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Načini za žrtvenik poluge od drveta bagrema i okuj ih u mjed!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Napravi zatim motke za žrtvenik, motke od bagremova drva, pa ih tučem okuj.
Hrvatska Biblija 1941