A A A A A
Izlaska 27
18
Neka dvorište bude pedeset metara dužine, dvadeset pet metara širine i dva i pol metra visine. Zavjese neka mu budu od finog lana, a postolja od bronce.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

18
Dvorište će biti sto lakata dugo, pedeset lakata široko i pet lakata visoko. Zavjese neka budu od lana i stopice od mjedi!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

18
Neka je dvorište u duljinu sto lakata, u širinu pedeset, a u visinu pet lakata. Neka su mu plahte od prepredenog lana, podnožja od tuča.
Hrvatska Biblija 1941