A A A A A
Izlaska 27
12
Neka zapadna strana dvorišta bude dvadeset i pet metara široka i neka ima zavjese, deset stupova i deset postolja.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
Za širinu dvorišta na zapadnoj strani zavjese će biti pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
Širini dvorišta sa zapadne strane trebat će zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja.
Hrvatska Biblija 1941