A A A A A
Izlaska 15
8
Dahnuo si vjetar iz nosnica, kao bedemi, vode su stale, morske dubine se ukrutile.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
Od tvojega daha nabujaše vode visoko. Kao nasip stadoše valovi, stvrdnuše se valovi u moru.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, valovi se u bedem uzdigoše, u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Hrvatska Biblija 1941