A A A A A
Izlaska 15
17
Dovest ćeš ih i naseliti na svojoj gori, na mjestu koje si ti, BOŽE, odredio za svoje prebivalište, ondje gdje si ti, BOŽE, postavio svoje svetište.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
Ti ga odvede i zasadi na gori, koja je svojina tvoja, na mjestu što si ga, Gospodine, stvorio za stan sebi, u svetištu što su ga, Gospodine, gradile ruke tvoje.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Jahve, svojim učini Boravištem, Svetištem, o Jahve, tvojom rukom sazidanim.
Hrvatska Biblija 1941