A A A A A
Izlaska 13
11
»BOG će te uvesti u zemlju Kanaanaca, kao što se zakleo tebi i tvojim precima. Kad budeš u svojoj zemlji,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

11
I kad te uvede Gospodin u zemlju Kanaanaca, kao što se je zakleo tebi i tvojim očevima, i kad ti je dade,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

11
"A kada te Jahve dovede u zemlju Kanaanaca - kako vam se zakle, tebi i tvojim ocima - i kada ti je preda,
Hrvatska Biblija 1941