A A A A A
1 Petrova 4
8
Iznad svega, iskreno volite jedni druge jer ljubav pokriva mnoge grijehe!
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

8
A iznad svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugome, jer će ljubav pokriti mnoštvo grijeha.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

8
A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

8
A najvažnije od svega je da žarko volite jedni druge jer ljubav prašta mnoge grijehe.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

8
Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
Hrvatska Biblija 1941