A A A A A
1 Petrova 4
6
Radosna je vijest bila propovijedana i onima koji su sada mrtvi. Tako, iako su osuđeni kao ljudi u tijelu, ipak mogu živjeti kao što živi Bog u Duhu.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

6
Jer zbog toga je i mrtvima propovijedano evanđelje, da bi mogli biti osuđeni kao ljudi u tijelu, a po Bogu živjeti u duhu.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

6
Jer zato se i mrtvima propovijedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi s obzirom na tijelo, a po Bogu da žive Duhom.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

6
Stoga je Radosna vijest bila propovijedana čak i mrtvima, tako da njihov duh, iako su njihova tijela bila kažnjena smrću, može živjeti kao što živi Bog.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

6
Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu.
Hrvatska Biblija 1941