A A A A A
1 Petrova 4
2
Takva osoba neće ostatak svoga zemaljskog života posvetiti ljudskim požudama, nego će ispunjavati Božju volju.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2
da vrijeme koje mu je preostalo u tijelu proživi ne više po ljudskim požudama, nego po volji Božjoj.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

2
da preostalo vrijeme zemaljskoga života ne živi više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2
i da ostatak tjelesnog života proživite prema Božjoj volji, a ne ugađajući ljudskim požudama.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

2
da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji.
Hrvatska Biblija 1941