A A A A A
1 Petrova 4
17
Došlo je vrijeme da počne sud, a on počinje Božjim domom! I ako počinje s nama, kakav će biti kraj za one koji ne slušaju Božju Radosnu vijest?
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

17
Jer vrijeme je da započne sud, od kuće Božje. A ako najprije od nas počinje, kakav li je kraj onih što ne slušaju evanđelje Božje?
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

17
Vrijeme je naime da počne sud od Božje kuće. Ako li najprije od nas, kakav li će biti kraj onima koji se ne pokoravaju Božjemu evanđelju?
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

17
Jer došlo je vrijeme suda, a on mora započeti s Božjom djecom! A ako se čak i nama kršćanima mora suditi, kakva li tek strašna sudbina očekuje one koji nisu poslušali Božje evanđelje!
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

17
Ta vrijeme je da započne Sud - od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju?
Hrvatska Biblija 1941