A A A A A
1 Petrova 4
13
već se veselite što sudjelujete u Kristovim patnjama, da biste mogli radosno klicati kada se pokaže Kristova slava.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

13
nego se radujte kao sudionici Kristovih patnji da biste se, kad se objavi njegova slava, mogli radovati i klicati.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

13
nego se radujte što ste dionici Kristovih muka da biste se radovali i veselili kad se objavi njegova slava!
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

13
Radujte se, naprotiv, što ste dionici Kristovih patnji pa ćete se s njime radovati i kad se objavi njegova slava.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

13
Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.
Hrvatska Biblija 1941