A A A A A
1 Petrova 4
12
Dragi moji prijatelji, nemojte se čuditi velikim nevoljama koje sada trpite jer one iskušavaju vašu vjeru. Nemojte misliti da vam se događa nešto neobično,
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

12
Ljubljeni, ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se nešto neobično događa,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

12
Ljubljeni, ne čudite se vatri koja vas stiže kao kušnja, kao da vam se događa što neobično,
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

12
Braćo voljena, ne čudite se vatrenim kušnjama koje su vas snašle, kao da vam se što neobično događa.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

12
Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično!
Hrvatska Biblija 1941