A A A A A
1 Petrova 4
10
Svatko od vas neka služi prema daru što ga je primio, kao dobar upravitelj Božje milosti u njezinim različitim oblicima.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

10
Kako je svatko primio dar, služite njime jedan drugome kao dobri upravitelji mnogovrsne milosti Božje.
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

10
Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti.
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

10
Bog vam je svima dao različite duhovne darove. Uporabite ih tako da služite jedni drugima onim darom koji ste po Božjoj milosti dobili.
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

10
Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!
Hrvatska Biblija 1941