A A A A A
1 Petrova 4
1
Budući da je Krist tjelesno trpio, ojačajte se i vi istim razmišljanjem. Onaj tko prihvaća tjelesnu patnju, prekinuo je s grijehom.
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1
Budući da je Krist za nas trpio u tijelu, i vi se istom misli naoružajte, jer tko je u tijelu trpio, prestao je s grijehom,
Hrvatska Biblija (BKJ) 2011

1
Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim uvjerenjem; jer tko trpi tijelom, raskinuo je s grijehom,\
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1
Budući da je Krist trpio u tijelu, i vi budite poput njega—spremni trpjeti. Jer ako ste voljni trpjeti za Krista, znači da ste odlučili da prestanete griješiti
Hrvatska Biblija (CNT) 2000

1
Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha -
Hrvatska Biblija 1941